6 augustus 2019 Wim Diepenhorst

6 augustus 2019 Met het concert van Wim Diepenhorst in de St. Christoffelkathedraal sluit 
Orgelkring Roermond seizoen 2019 af.