Stichting Orgelkring Roermond

Stichting Orgelkring Roermond 

De Stichting Orgelkring Roermond stelt zich ten doel bijzondere concerten te organiseren en zet zich in voor de instandhouding van de
monumentale orgels in Roermond. De Stichting  krijgt daarbij ondersteuning van de gemeente Roermond, het Bisdom Roermond en van de
“Vrienden van de Stichting Orgelkring Roermond”. Zonder die steun zou het realiseren van de doelstellingen onmogelijk zijn.


Gerelateerde gegevens

– Opgericht op 10 november 1998
– Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 13043495
– Samenwerking met andere orgelkringen in Limburg binnen de SOL (Stichting Samenwerkende Orgelvrienden Limburg)
– Project Kind en orgel, lees meer


Vrienden van de Stichting Orgelkring Roermond

De historische orgels, de unieke locaties en vooral de liefde voor de orgelmuziek zijn de bindende factoren voor de
Vrienden van de Stichting Orgelkring Roermond. Zij vinden het belangrijk dat de orgels in Roermond onder de aandacht worden gebracht en dat er regelmatig concerten worden gegeven.

Ook u kunt de Stichting moreel en financieel steunen door u aan te melden als Vriend van de Stichting. Dit kan door een bedrag van minimaal 10 euro per persoon over te maken op Rabobank rekeningnummer NL36RABO01208.93.320 ten name van de Stichting Orgelkring Roermond.
Vermeldt duidelijk uw naam en adres op de overschrijving. Tevens ontvangt u de jaarlijkse informatie over onze nieuwe concerten.

Het bestuur van Stichting Orgelkring Roermond 

Voorzitter: Rob Merkx
Penningmeester/secretaris: Leen Boogaard
Artistiek adviseur: Jean-Pierre Steijvers

Info concertserie

Wilt u in de toekomst op de hoogte worden gehouden van de concerten van de Stichting Orgelkring Roermond, stuur dan een email naar
info@orgelkringroermond.nl met uw naam en adres.
U ontvangt dan jaarlijks informatie over de nieuwe concertserie.